30 Schoulen

25 septembre - 4 octobre

D’Architekten Julie Marthe Hoffmann an Étienne Duval hunn uerchter d’Land eng 30 Schoulen dokumentéiert a gi se op hir Manéier zrëck, dat an engem flotte Photomosaïk, deen ee sech kann op der Website vum Service des sites et monuments nationaux ukucken. Si ënnersträichen esou d’Villfalt vun den Architekturen, déi dës offiziell Gebaier kritt hunn. Op ville Plazen am Land si se dacks déi dichtegst Gebaier déi eng Gemeng opweise kann. Se si meeschtens ganz gutt erhalen, och wann se sech bannen hu missen un eng modern Schoul upassen.

www.ssmn.public.lu

Horaire
25 septembre - 4 octobre
Lieu
www.ssmn.public.lu
Producteur/porteur du projet
Service des sites et monuments nationaux

Contact
Service des sites et monuments nationaux
info@ssmn.public.lu
(+352) 247-86650 ou -86652
www.ssmn.public.lu