Maach de Motor un! Vun der Dampmaschinn iwwer de Gasmotor zu den Erausfuerderunge vun haut.

28 septembre - 4 octobre

Mir weisen Dampmaschinnen am Modell a gesinn an de fréieren Atelieren vun der Schiefergrouf wéi se agesat goufen. Den Etienne Lenoir aus dem Areler Land huet mat sengem éischte Gasmotor d’Verbrennung an de Kollwe selwer verluecht fir sou méi effektiv ze schaffen. Den optimale Wierkungsgrad ass ee Problem vun de Verbrennungsmotore bliwwen. Een Ausbléck op de Stand vun haut weist, dass mir kreativ Käpp brauche fir d‘Erausfuederunge vun der Zukunft ze meeschteren.

Déi animéiert a betreiten Ausstellung ass an der Woch op fir Schülergruppen op Rendez-vous an de Weekend vum 3. + 4. Oktober fir eenzel Persounen zu verschiddenen Auerzäiten. Si ass da gekoppelt mat enger Visitt vum Schiefermusée. Eng Reservatioun ass erfuedert: info@ardoise.lu, www.ardoise.lu

 

Informations générales
Malgré la pandémie liée au virus Covid-19, les Journées européennes du Patrimoine 2020 auront bien lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Si certaines manifestations sont proposées de manière virtuelle, beaucoup d’autres auront lieu in situ, comme la belle tradition des Journées le veut. Bien entendu, ces rencontres se feront dans le plus strict respect des mesures sanitaires actuellement en cours. Aussi, le nombre des participants est-il limité pour chaque activité et des réservations sont-elles obligatoires pour toute participation.
Si, avant la tenue des manifestations, la crise sanitaire devait encore apporter des changements, chaque inscrit sera informé par le biais de son choix (email ou téléphone).

Horaire
28 septembre - 4 octobre 9-18 heures
Lieu
Maison 3, L-8823 Haut-Martelange
Producteur/porteur du projet
Musée de l’Ardoise asbl

Contact
Musée de l’Ardoise asbl
info@ardoise.lu
www.ardoise.lu